Vòng tàu mã PVN1324

Thương hiệu: TIENBONG JEWELRY
Đang cập nhật
 • Loại
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • 2cm trơn
  2cm trơn
  (Chỉ còn 49 sp)
 • 80.000₫
 • 3.2 cm phay xoắn
  (Chỉ còn 50 sp)
 • 113.000₫
 • 4.2 cm phay xoắn
  4.2 cm phay xoắn
  (Chỉ còn 48 sp)
 • 123.000₫
 • 5cm phay dẹt
  5cm phay dẹt
  (Chỉ còn 49 sp)
 • 174.000₫
 • 3.8 cm phay
  (Chỉ còn 49 sp)
 • 123.000₫
 • 4.8 cm phay
  (Chỉ còn 50 sp)
 • 136.000₫
 • 5.2 cm phay
  5.2 cm phay
  (Chỉ còn 50 sp)
 • 146.000₫
Tổng tiền

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây