TIENBONG JEWELRY - Tienbong Jewelry chuyên đổ sỉ trang sức bạc cao cấp | Địa chỉ: Đông La, Hồng Quang, H. Thanh Miện, Hải Dương | Hotline: 0981459666 | Email: www.tienbong@gmail.com